Medlemskab

Er du interesseret i at blive medlem, er du velkommen til at møde op på en af træningsdagene eller kontakte bestyrelsen.

Årlig kontingent: 350, – kr. pr. person.

Personer, der starter efter den 1. februar, betaler ½ kontingent for indeværende sæson.

Betaling til Danske Bank, reg.nr. 9570, konto 13358664 eller til kassereren.

Seneste betalingsdato den 1. august.