Medlemskab

Er du interesseret i at blive medlem, er du velkommen til at møde op på Rødkilde Gymnasium ved idrætshallen på en af dansedatoerne (se datoerne under fanen Arrangementer), eller du kan kontakte en fra bestyrelsen for nærmere information (se bestyrelsesmedlemmerne under fanen Alt om foreningen).

Årligt kontingent er 350 kr. pr. person, som betales 1. august.

En dansesæson er fra 1. august til 1. juli det følgende år.

Personer, der starter efter 1. februar, betaler ½ kontingent for resten af sæsonen.

Betaling af kontingent sker til Danske Bank reg.nr. 9570. konto 13358664 eller til kasseren.